Vad är fakturaköp och hur fungerar det att sälja fakturor?

Fakturaköp innebär att ni som företag säljer eller överlåter era fakturor till ett externt factoringbolag. Fakturaköp är en av de tjänster som ingår i begreppet Factoring som även omfattar fakturabelåning. Det finns i huvudsak två olika former av fakturaköp. Fakturaköp med eller utan regress. Det förstnämnda innebär att du som företag behåller kreditrisken i händelse av att fakturamottagaren inte betalar fakturan.

Hur ser factoringmarknaden ut

Fakturaköp har de senaste åren blivit allt vanligare och marknaden växer varje år. Idag finns det ca 60-70 företag som erbjuder factoringtjänster. Att det finns så pass många finansföretag som har specialiserat sig på fakturaköp, beror förstås på att behovet är stort och att det är lönsamt att köpa andra företags fakturor. På samma sätt som att det är lönande för banker och kreditföretag att låna ut pengar. Självklart kostar det pengar att sälja sina fakturor och kostnaden avgörs i de flesta fall av kundernas kreditvärdighet. Om man har kunder med hög kreditvärdighet (betalningsförmåga) får man bättre villkor, då detta innebär att factoringföretaget inte löper lika stor risk att fakturan inte betalas i tid.

Att marknaden gör factoringtjänster expanderat så kraftigt de senaste åren har förstås många olika orsaker. En orsak är att fakturaflödet hos många företag är stort, och att det är både bekvämt och mindre riskfyllt att låta andra ta hand om hanteringen. Den främsta orsaken är kanske att många företag upplever att det är svårare att få lån på banken, för att exempelvis klara av investeringar i företaget. Då kan försäljning av fakturor vara till hjälp för att få loss kapital. Många gånger kan det också vara ett bättre och mer fördelaktigt alternativ md bättre villkor än exempelvis ett banklån.

En annan orsak till att factoringmarknaden vuxit de senaste åren är att många företag har problem att få betalt i tid av sina leverantörer. Genom att sälja sina fakturor minskar man därmed sina kreditrisker, samtidigt som man också slipper hanteringen av krav, påminnelser och inkasso.
Eftersom ett factoringföretags hela verksamhet går ut på att hantera fakturaflöden, bevaka och matcha betalningar och handha påminnelser och eventuella krav, går det betydligt snabbare och är effektivare än när det sköts av de enskilda företagen. Därför kan ett factoringbolag ha många kunder samtidigt och därmed få en bra förtjänst.

Vilka företag använder fakturaköp

Factoringtjänster används framför allt bland små och medelstora företag som befinner sig i en expansiv fas. När företaget är i snabb tillväxt finns det ofta behov av att snabbt kunna frigöra kapital för att öka företagets likviditet och betalningsförmåga. De senaste åren syns även en ökning av factoringtjänster bland större företag, eftersom begreppet factoring är en allt mer naturlig del av företagsekonomi och idag inte bara en tjänst som företag med ”svajig” ekonomi använder.

Vilka är fördelarna med att sälja fakturor

Det huvudsakliga skälet till att många företag använder factoringtjänster är att snabbt frigöra kapital till verksamheten. Men det kan även handla om att frigöra tid i form av det administrativa arbete fakturahantering tar. När företaget levererat en vara eller tjänst och skickat en faktura till uppdragsgivaren, kan det dröja upp till 30 dagar, i vissa fall 90 dagar, innan pengar kommer in i verksamheten. Om kunden dessutom inte betalat i tid tar det naturligtvis ännu länge tid och arbete i form av fakturabevakning och utskick av påminnelser och kravhantering.

För ett litet eller nystartat företag där ekonomin kanske inte är så stabil brukar det vara extra viktigt att få betalt snabbt, eftersom man i de flesta fall har fastautgifter eller underleverantörer att betala. Då är fakturaköp ett bra alternativ för att snabbt frigöra kapital till rörelsen. När man säljer en faktura till ett factoringbolag får man i det flesta fall betalt samma dag eller senast dagen.

Hela finansmarknaden upplevs som tuffare idag och det gör att det också ses en allt större efterfrågan på tjänster som fakturaköp och fakturabelåning.

Vad kostar det att sälja fakturor

Marknaden för factoringtjänster kan ibland upplevas som rörig. Det finns många aktörer och flera olika betalningsmodeller. Banker och finansbolag har olika upplägg på hur de tar betalt för sina tjänster. En del har en modell där allt är inbakat i en enda avgift medan andra delat upp kostnaden i olika delar. Det viktigaste för dig som skall anlita ett factoringbolag är att få en god översyn över totalkostnaden. Genom att använda Financefinder till att ta in offerter från olika factoringbolagen kan ni enkelt jämföra olika bankers och kreditföretags avgifter och villkor och sedan välja den leverantör som bäst passar ert företags förutsättningar.

Olika typer av betalningsformer vid factoring;

Ränta
Ränta är en avgift i % av fakturabeloppet och procentsatsen brukar variera beroende på den risk banken eller factoring bolaget tar för att finansiera fordringen.

Factoringavgift
Factoringavgift är den avgift factoringbolaget tar på fakturabeloppet under kredittiden. Normalt ligger factoringavgiften på ca 2-4% av fakturabeloppet.

Årsavgift
Vissa factoringbolag tar en fast årsavgift för att använda deras tjänster. Årsavgiften kan variera en hel del mellan olika bolag och kan även påverkas av om ni tänker sälja många mindre fakturor ofta, vilket innebär mer hantering av factoringbolaget, eller ett fåtal större fakturor mer sällan.

Skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning

När ni som företag bestämt er för att använda factoring som finansieringsform för att förstärka likviditeten i bolaget är nästa steg att bestämma sig vilken factoringtjänst ni vill använda, fakturaköp med eller utan regress, eller fakturabelåning?

Vid fakturaköp kan företaget få mellan 95-100% av fakturans värde i kredit, beroende på om fakturan säljs med eller utan regress. Fakturabelåning däremot fungerar ungefär på samma sätt som ett banklån, där fakturan används som säkerhet. Här kan man i regel få mellan 60-80% av fakturavärdet i kredit. Fakturaköp är en något dyrare tjänst än fakturabelåning. Vid fakturaköp betalar bolaget en kreditavgift på fakturans värde medan man vid fakturabelåning betalar en månatlig årsränta på utnyttjad kredit. Vid fakturaköp kan bolaget bli av med hela kreditrisken medan bolaget i regel behåller kreditrisken vid fakturabelåning. Vid fakturabelåning är det svårt att belåna fakturor mot enstaka kunder, särskilt om kunden står för en signifikant del av bolagets omsättning. Vid fakturaköp kan man i regel välja fritt vilka kunder och till vilka belopp bolaget vill sälja fakturor för.

Gör en offertförftågan på fakturaköp

På Financefinder kan du snabbt och enkelt göra en offertförfrågan på fakturaköp.  Klicka här för att göra offertförfrågan

Vad är fakturaköp
Fakturaköp
Gör offertförfrågan på fakturaköp