Factoring – Hos oss kan du hitta rätt factoringbolag för er verksamhet

Factoring är en mycket gammal finansieringsform som funnits sedan medeltiden.

Factoring erbjuds av banker och finansbolag, det finns många aktörer på factoringmarknaden. Factoring innebär att företag säljer eller belånar sina fakturor för att snabbt frigöra likvida medel. Det kan handla om att lösa likviditetsproblem under exempelvis sommaren eller för att kunna investera i maskiner, lokaler eller annan utrustning. Tidigare var det mestadels små och medelstora företag som använde factoring, men idag har även större företag börjat använda factoring som finansieringsform. Idag är det allt vanligare att myndigheter, kommuner och större bolag kräver upp till 90 dagars betalningstid av sina leverantörer. Är man då ett litet företag som utfört ett jobb är factoring många gånger ett måste. Ofta har man underleverantörer att betala och då har man inte råd att vänta.

Vad är factoring

Factoring är ett samlingsnamn för tre typer av finansiella tjänster;

Fakturabelåning
Fakturabelåning fungerar ungefär på samma sätt som ett lån där man använder sina kundfakturor som säkerhet eller pant. Normalt får man 70-90% av fakturans värde beroende på fakturamottagarens kreditvärdighet.

Fakturaköp med regress
I detta fall köps fakturan av ett factoringbolag som behåller 1-3% av fakturans värde som betalning. Om fakturamottagaren inte betalar fakturan är du tvungen att köpa tillbaka den av factoringbolaget.

Fakturaköp utan regress
Fakuraköp utan regress betyder att factoringbolaget står för hela kreditrisken. Om fakturamottagaren inte betalar fakturan står de för förlusten.

Funderar ni på factoring?

Financefinder är en kostnadsfri tjänst där ni kan ta in offerter och jämföra fakturor från olika factoringbolag. Gör en offertförfrågan här hos oss! Ni förbinder er inte till något och behöver inte tacka ja till någon av de offerter ni får.

Factoring