Löpande fakturaköp, 350.000:-/kvartal

Jag vill sälja fakturor löpande

Fakturabelopp:  ca 350.000:-/ kvartal

Med eller utan regress:Vet ej

Bolagsform:Aktiebolag

Bransch: Entreprenad

F-skatt: JA