Fakturaköp med eller utan regress- vad skall man välja?

Regress betyder återgång

När det gäller factoringtjänster så kan man välja fakturaköp med eller utan regress.

Fakturaköp med regress

Fakturaköp med regress innebär att ett factoringföretag överlåter eller säljer tillbaka en faktura till den ursprungliga fakturasäljaren om en faktura fortfarande är obetald efter ett visst antal dagar efter förfallodatumet.

Om fakturasäljaren har återbetalt skulden kan han välja, om ingenting annat är avtalat, att fortsätta inkassoförfarandet mot gäldenären, antingen genom factoringföretaget, själv eller vilket annat bolag som helst, till exempel inkassobolag.

Fakturaköp utan regress

Factoring utan regress betyder att factoringföretaget tar över hela kreditrisken för en faktura som fakturamottagaren inte betalar.
Ni säljer en faktura till factoringbolaget Factoringföretaget köper fakturan och betalar ut avtalat belopp till er (oftast samma dag eller dagen efter). I och med köpet tar sedan factoringföretaget över alla rättigheter när det gäller fakturan, men även alla skyldigheter.

Innan factoringföretaget köper av ger gör de en bedömning av fakturamottagarens betalningsförmåga. Resultatet av detta brukar bli att factoringföretaget anger ett maximalt fordringsbelopp som factoringföretaget är villig att finansiera. Kontaktar även faktoringbolaget fakturamottagaren för att kontrollera att fakturan och fakturabeloppet stämmer.

I fall fakturamottagaren inte betalar fakturan är det sedan upp till factoringföretaget att ta hand om hela inkassoförfarandet. Inkassoförfarandet brukar dock skötas på ett sådant sätt att er affärsrelation inte påverkas.

En del factoringföretag som erbjuder utan regress kräver ofta att fakturasäljaren står fakturasäljaren för en självrisk på mellan 5-10 %. Dessa saker är värda att ta med i sin bedömning när man väljer leverantör av factoringtjänster.

Vilket alternativ skall man välja?

När ni som företag skall välja fakturaköp med eller utan regress bör man i första hand tänka på risken för kundförlust- Hur väl känner ni och hur länge har ni arbetat med era kunder.

En kundförlust kan innebära allvarliga konsekvenser för varje företag. Då är det av central betydelse att ha bra koll på sina kunder och undvika

kreditförluster.

Factoringföretaget bedömer alla fakturamottagare efter deras betalningsförmåga och informerar er om deras maximala kreditlimiten till vilken man finansierar fakturor.

Likviditetsrisk

Factoring med regress innebär alltid en likviditetsrisk. Om ni säljer en faktura med regress gäller det därför att ni har resurser att återköpa fakturan i händelse av att fakturamottagaren inte betalar. Rent riskmässigt är det alltid bättre att välja factoring utan regress, särskilt om fakturamottagaren är en ny kund som ni inte gjort affärer med tidigare, eller om det är ett utländskt bolag.

Kostnaden

Factoring utan regress är alltid dyrare än factoring med regress på grund av riskavtäckningen. Kostnaderna beror på många faktorer, bl.a. kreditvärdigheten, betalningsförmågan och betalningstiderna

Fakturaköp med eller utan regress